Повишени стойности на ГГТ и пикочна киселина в кръвта

Имам проблем. Моля. помогнете!
Уважаеми пациенти, тези форуми не могат да заменят посещението при вашия личен лекар или при специалист. Тук по-скоро можете да получите информация към какъв лекар да се насочите при даден проблем.

Moderators: Bulgaricus, fotografa

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
grety66
Posts: 1
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:08 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Повишени стойности на ГГТ и пикочна киселина в кръвта

Postby grety66 » Mon Jan 08, 2018 4:17 pm

Здравейте,

Аз съм жена на 52 години, 85 кг, 171 см височина. Пушачка съм. До скоро всички изследвания ми бяха внорма. На 21.11.2017 си направих ПКК, Биохомия, Урина.
СУЕ 8 mm/h < 25
ПКК 22 показателя
Левкоцити 7.7 G/L 3.5 - 10.5
Неутрофилни левкоцити-% 50.6 % 44 - 76
Неутрофилни левкоцити-
бр. 3.92 G/L 2,0-7,8
Еозинофилни левкоцити-% 2.4 % 0,00-6.00%
Еoзинофилни левкоцити-
бр. 0.19 G/L 0.00-0,700
Лимфоцити-% 39.6 % 20 - 40
Лимфоцити -бр. 3.07 G/L 0,6-4,1
Моноцити-% 6.78 % 3-13 %
Mоноцити-бр. 0.52 G/L 0,2-1,5
Базофилни левкоцити-% 0.69 % 0,00-2,00
Базофилни левкоцити-бр 0.05 G/L 0.00-0.2
Еритроцити 4.32 T/L 3.70 - 5.40
Хемоглобин 135 g/L 115 - 160
Хематокрит 0.39 L/L 0.35 - 0.44
Ср. обем на еритроцитите 91.3 fl 82 - 98
Ср. Hgb. конц. в ер. 31.2 pg 26.5-32.0
Ср. Hgb. съдърж . в еритр. 342 g/L 295-360
Девиация на ер. разпред. 12.5 % 11.5-14.5
Тромбоцити 230 G/L 130 - 440
Ср. обем на тромбоцитите 8.2 fL 6,5 - 11,5
Девиация на тромбоцитно
разпределение 19.7 % 15.5-30.5
Тромбокрит 0.19 L/L 0.0020-0.45
Биохимия
Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
Глюкоза 4.55 mmol/l 3.3-6.0
Креатинин 67 umol/l 50-133; деца(children): до
14г. 30.93 - 69.99
Пикочна киселина H 376.4 umol/l 140 - 320
Общ белтък 75 g/l 63-84
Албумин 49 g/l 35-55
Холестеролов профил
Общ холестерол 5.17 mmol/l < 6.5, препоръчани
стойности <4.5
Триглицериди 1.57 mmol/l < 2,2; препоръчани
стойности < 1.7
HDL-холестерол 1.11 mmol/l 1.04-1.56 , препоръчани
стойности >1.2
LDL-холестерол 3.16 mmol/l < 3.60; препоръчани
стойности <3.0
VLDL-холестерол 0.71 mmol/l < 0.90
Урея 5.2 mmol/l 1.7-8.3
Общ билирубин 8.4 umol/l < 21.0
Директен билирубин 3.2 umol/l < 8.0
ALP 54 U/l 30 - 150
АСАТ(ГОТ),АЛАТ(ГПТ),ГГТ*
АСАТ(ГОТ) 21 U/l < 44
АЛАТ(ГПТ) 24 U/l < 44
ГГТ H 62 U/l М. 5-50.0 Ж.(F.) 5-38.0
Калий 4.7 mmol/l 3.5-5.6
Натрий 141 mmol/l 135-152
Калций 2.51 mmol/l 2.12-2.62
Неорганичен фосфор 1.44 mmol/l 0.96-1.46, деца(children)
0,95-1,95
Желязо 14 umol/l М 10.0-28.0 Ж .(F.)6.0-
26.0
Хормони
Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
TSH 2.783 uIU/ml 0.55 - 4.78
Урина
Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
Урина ОХИ 10 параметъра
pH урина 6.0 4.5-8.0
Белтък урина (-)negative (-) negative
Глюкоза (-)negative (-)negative
Кетони (-)negative (-)negative
Билирубин (-)negative (-)negative
Кръв (-)negative (-)negative
Левкоцити (-)negative (-)negative
Нитрити (-)negative (-)negative
Уробилиноген неувеличен normal
Oтн.тегло 1.010 1.000-1.040
Урина-седимент
Други 0
Бактерии 0 none
Епителни клетки 5-7 до 15 на поле
Левкоцити 3-4 до 4 на поле
Еритроцити 1-2 до 1 на поле


Много ме притеснява пикочната киселина и ГГТ. Днес си направих нови изследвания и те са с още по-големи отклонения:

ПКК 22 показателя
Левкоцити 6.3 G/L 3.5 - 10.5
Неутрофилни левкоцити-% L 38.8 % 44 - 76
Неутрофилни левкоцити-бр. 2.43 G/L 2,0-7,8
Еозинофилни левкоцити-% 2.16 % 0,00-6.00%
Еoзинофилни левкоцити-бр. 0.14 G/L 0.00-0,700
Лимфоцити-% H 49.4 % 20 - 40
Лимфоцити -бр. 3.09 G/L 0,6-4,1
Моноцити-% 8.81 % 3-13 %
Mоноцити-бр. 0.55 G/L 0,2-1,5
Базофилни левкоцити-% 0.87 % 0,00-2,00
Базофилни левкоцити-бр 0.05 G/L 0.00-0.2
Еритроцити 4.16 T/L 3.70 - 5.40
Хемоглобин 135 g/L 115 - 160
Хематокрит 0.37 L/L 0.35 - 0.44
Ср. обем на еритроцитите 88.9 fl 82 - 98
Ср. Hgb. конц. в ер. H 32.5 pg 26.5-32.0
Ср. Hgb. съдърж. в еритр. H 366 g/L 295-360
Девиация на ер. разпред. 11.9 % 11.5-14.5
Тромбоцити 214 G/L 130 - 440
Ср. обем на тромбоцитите 7.9 fL 6,5 - 11,5
Девиация на тромбоцитно разпределение 19.6 % 15.5-30.5
Тромбокрит 0.168 L/L 0.0020-0.45
Биохимия
Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
Пикочна киселина H 429.5 umol/l 140 - 320
ГГТ H 59 U/l М. 5-50.0 Ж.(F.) 5-38.0

Моля за Вашето мнение. Благодаря Ви.

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Return to “Форум имам проблем...”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest